Почетнаажурирано 22.08.2018.године

Вестиslika

Закон о спречавању насиља у породици.

Мај 24, 2017

По закону о спречавању насиља у породици поступаће све судије Прекршајног суда у Шапцу.


Правилник о поступању судија и судског особља са странкама

Март 25, 2016

Преузми фајл

Правилник и одлука за унутрашње узбуњивање.

Новембар 19, 2015

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Прекршајном суду у Шапцу.


Преузми фајл

Одлука о именовању лица за пријем информација и вођењу поступка у вези са узбуњивањем.


Преузми фајл

Измене годишњег распореда послова за 2015. годину.

Мај 27, 2015

Преузми фајл

Извештај о раду Прекршајног суда у Шапцу за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године.

Фебруар 27, 2015

У периоду од 01.01.2014. године до 31.12.2014. године у Прекршајном суду у Шапцу је примљено на рад 15 517 нових предмета што са 20 021 предмета пренетих из претходног периода чини укупно 35 538 предмета колико је било у раду у том периоду. Од тог броја укупно је урађено 18 356 судских одлука, тако да је у раду остало 17 182 предмета.

Што се тиче извештаја о квалитету рада судија у периоду од 01.01.2014. године до 31.12.2014. године, на укупно донетих 18 356 судских одлука изјављено је 463 жалби, при чему је од тог броја укупно 122 укинутих судских одлука.

Анализом извештаја у погледу броја извршених предмета у поступку извршења, уочава се да је у току целе 2014. године укупно извршено 15 025 предмета. Такође, у овом интервалу Прекршајни суд у Шапцу је наплатио новчане казне у износу од 101.924.851,00 динара као и трошкове поступка у износу од 7.878.440,00 динара.

Извештај о раду Прекршајног суда у Шапцу за период од 01.01.2014. до 30.09.2014.године

Новембар 10, 2014

У периоду од 01.01.2014. године до 30.09.2014. године у Прекршајном суду у Шапцу је примљено на рад 10441 нових предмета, што са 20021 предмета пренетих из претходног периода чини укупно 30462 предмета колико је било у раду у том периоду. Од тог броја укупно је урађено 13460 судских одлука, тако да је у раду остало 17002 предмета.

Што се тиче извештаја о квалитету рада судија у периоду од 01.01.2014. године до 30.09.2014. године, на укупно донетих 13460 судских одлука изјављено је 330 жалби, при чему је од тог броја укупно 84 укинутих судских одлука.

Анализом извештаја у погледу броја извршених предмета у поступку извршења, уоочава се да је у току првих девет месеци 2014. године укупно извршено 10752 предмета. Такође, у овом интервалу Прекршајни суд у Шапцу је наплатио новчане казне у износу од 72.317.208,00 динара као и трошкове поступка у износу од 5.596.577,00 динара.

Извештај о раду Прекршајног суда у Шапцу за период од 01.01.2014. до 30.06.2014.године

Јул 24, 2014

У периоду од 01.01.2014. године до 30.06.2014. године у Прекршајном суду у Шапцу је примљено на рад 7515 нових предмета што је са 20 021 предмета пренетих из претходног периода чини укупно 27 536 предмета колико је било у раду у том периоду. Од тог броја укупно је урађено 9722 судских одлука, тако да је у раду остало 17 814 предмета.

Што се тиче извештаја о квалитету рада судија у периоду од 01.01.2014. године до 30.06.2014. године, на укупно донетих 9722 судских одлука изјављено је 215 жалби, при чему је од тог броја укупно 61 укинутих судских одлука.

Анализом извештаја у погледу броја извршених предмета у поступку извршења, уочава се да је у току првих шест месеци 2014. године укупно извршено 8 058 предмета. Такође, у овом интервалу Прекршајни суд у Шапцу је наплатио новчане казне у износу од 45.985.268,00 динара као и трошкове поступка у износу од 3.752.652,00 динара.

Закључак о одбачају

Фебруар 13, 2014

Закључак о одбачају захтева за заштиту права у поступку јавне набавке мале вредности.


Преузми фајл

Извештај о раду Прекршајног суда у Шапцу за период од 01.01.2013.године до 31.12.2013.године

Фебруар 4, 2014

У периоду од 01.01.2013. године до 31.12.2013. године у Прекршајном суду у Шапцу је примљено на рад 21 902 нових предмета што са 18 537 предмета пренетих из претходног периода чини укупно 40 439 предмета колико је било у раду у том периоду. Од тог броја укупно је урађено 20 418 судских одлука, тако да је у раду остало 20 021 предмета.

Што се тиче извештаја о квалитету рада судија у периоду од 01.01.2013. године до 31.12.2013. године на укупно донетих 20 418 судских одлука изјављено је 598 жалби, при чему је од тог броја укупно 104 укинутих судских одлука.

Анализом извештаја у погледу броја извршених предмета у поступку извршења, уочава се да је у току дванаест месеци 2013. године укупно извршено 18 633 предмета. Такође, у овом интервалу Прекршајни суд у Шапцу је наплатио новчане казне у износу од 111.548.764,00 динара као и трошкове поступка у износу од 8.422.605,00 динара.

Обавештење

Октобар 3, 2013

Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности.


Преузми фајл

Конкурсна документација

Август 23, 2013

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуге доставе судских писмена


Преузми фајл: Конкурсна документација

Извештај о раду Прекршајног суда у Шапцу за период од 01.01.2013.године до 30.06.2013.године

Јул 24, 2013

У педиоду од 01.01.2013. године до 30.06.2013. године у Прекршајном суду у Шапцу је примљено на рад 10 120 нових предмета што са 18 537 предмета пренетих из претходног периода чини укупно 28 657 предмета колико је било у раду у том периоду. Од тог броја укупно је урађено 9 801 судских одлука, тако да је у раду остало 18 856 предмета.
Што се тиче извештаја о квалитету рада судија у периоду од 01.01.2013. године до 30.06.2013. године на укупно донетих 9 801 судских одлука изјављено је 307 жалби, при чему је од тог броја укупно 57 укинутих судских одлука.
Анализом извештаја у погледу броја извршених предмета у поступку извршења, уочава се да је у првих шест месеци 2013. године укупно извршено 8.682 предмета. Такође, у овом интервалу Прекршајни суд у Шапцу је наплатио новчане казне у износу од 53.076.854,00 динара као и трошкове поступка у износу од 4.047.069,00 динара.

Спроведен поступак јавне набавке мале вредности

Март 11, 2013

Прекршајни суд у Шапцу је након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, дана 24.01.2013. године закључио уговор о купопродаји канцеларијског материјала и прибора са Друштвом за производњу и трговину "Графо сел" д.о.о. Шабац. Вредност уговора је 2.766.773,28 динара без ПДВ-а, односно 3.318.311,11 динара са ПДВ-ом. Обавештење о закљученом уговору је дана 08.03.2013. године достављено на објављивање у Службени Гласник Републике Србије бр.22/13.

Спроведен јавни конкурс за пријем секретара суда, техничара за ит подршку и записничара-референта

Март 1, 2013

Прекршајни суд у Шапцу је након спроведеног јавног конкурса за попуњавање слободних извршилачких радних места, који је објављен у "Службеном Гласнику" Републике Србије број 107/12 као и у дневном листу "Данас" дана 09.11.2012. године, примио у радни однос на неодређено време и то: два записничара, у звању референта дана 18.12.2012. године, једног техничара за ИТ подршку, у звању референта дана 24.12.2012. године као и једног секретара суда, у звању саветника дана 07.02.2013. године.

Кратко образложење

Јануар 28, 2013

У периоду од 01.01.2012.године до 31.12.2012. године у Прекршајном суду у Шапцу је примљено на рад 21146 нових предмета што са 19756 предмета пренетих из претходног периода чини укупно 40902 предмета колико је било у раду у том периоду. Од тог броја укупно је урађено 22365 судских одлука, тако да је у раду остало 18537 предмета. опширније>>

Јавни конкурс за попуњавање слободних радних места

Новембар 9, 2012

Дана 09.11.2012. године у дневном листу "Данас" објављен је јавни конкурс за попуњавање слободних извршилачких радних места на неодређено време у Прекршајном суду у Шапцу и то: секретар суда у звању саветник - 1 извршилац. техничар за ИТ подршку, у звању референт - 1 извршилац. као и записничар, у звању референт - 2 извршиоца. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном Гласнику РС", а рок се рачуна од наредног дана од дана објављивања. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Тања Станарчевић, административно-технички секретар, на контакт телефон: 015/314-355.

Кратко образложење

Октобар 15, 2012

У периоду од 01.01.2012. године до 30.09.2012. године у Прекршајном суду у Шапцу је примљено на рад 16 165 нових предмета што са 19 756 предмета пренетих из претходног периода чини укупно 35 921 предметаколико је било у раду у том периоду. Од тог броја укупно је урађено 16 033 судских одлука, тако да је у раду остало 19 888 предмета. опширније>>

Деманти

Август 31, 2012

Саопштење са седнице колегијума Прекршајног суда у Шапцу поводом текста који је објављен 31.8.2012.године у дневном листу "Блиц" под називом "СУДИЈА НЕ ПОШТУЈЕ ЗАКОН ЗБОГ ПРЕДСЕДНИКА" и текста на веб сајту Б92 објављеног 30.8.2012.године, под називом "СУД ОБУСТАВИО ПОСТУПКЕ ПРОТИВ СНС".Погледај даље>>>


Преузми фајл: Saopstenje.pdf

Кратко образложење за шестомесечни извештај у 2012. години

Август 1, 2012

У периоду од 01.01.2012. гидине до 30.06.2012. године у Прекршајном суду у Шапцу је примљено на рад 11 442 нових предмета што са 19 756 предмета пренетих из претходног пероида чини укупно 31 198 предмета колико је било у раду у том периоду. Од тог броја укупно је урађено 10 889 судских одлука, тако да је у раду остало 20 309 предмета. опширније>>

Спроведен јавни конкурс за пријем два судијска приправника

Март 12, 2012

Прекршајни суд у Шапцу је дана 12.03.2012. године, након спроведеног јавног конкурса, који је објављен у Службеном Гласнику Републике Србије број 98. дана 23.12.2011. године и дневном листу „Данас“ дана 23.12.2011. године, примио у радни однос на одређено време у трајању до три године, два судијска приправника ради оспособљавања за самосталан рад и стицања услова за полагање правосудног испита.

Спроведен поступак јавне набавке мале вредности

Фебруар 14, 2012

Прекршајни суд у Шапцу је након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, дана 13.02.2012. године закључио уговор о набавци канцеларијског материјала и прибора...опширније>>

Интернет презентација

Децембар 30, 2011

Постављен је сајт прекршајног суда у Шапцу на адреси www.sa.pk.sud.rs

Ефикасност прекршајног суда

Новембар 7, 2011

Прекршајни суд у Шапцу остварио је најбоље резултате у домену највише решених одлука за првих шест месеци ове године саопштио је Високи Савет судства Србије. Такође овај суд је најоптерећенији суд по броју примљених предмета.

Казне за несавесне грађане

Октобар 31, 2011

Прекршајни суд у Шапцу казнио је пет суграђана због прљања јавне површине са по пет хиљада динара. Наиме, Комунална полиција је Прекршајном суду поднела пријаве против ових лица... опширније>>>